Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het DM Institute respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer.

Het DM Institute verzamelt infogegevens over bedrijven en marketingprofessionals. Deze data worden gebruikt om een vlotte werking van deze site en de communicatie naar deze bedrijven en functionarissen te garanderen. Het DM Institute verzekert u ervan dat deze gegevens niet vrij worden gegeven aan derden zonder de goedkeuring van de betrokkenen.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de bezoeker op de site invult, op schriftelijk verzoek verstrekt. Indien het bedrijf of de persoon dit wenst, worden deze gegevens binnen een redelijke termijn aangepast of verbeterd.

Om uit de database van het DM Institute verwijderd te worden, volstaat het om een e-mail te zenden naar jo…dminstitute…be.

Je kan je opgeslagen gegevens op eenvoudig verzoek kosteloos inkijken. Je kan altijd verzet aantekenen tegen het gebruik van je gegevens.