Algemene voorwaarden

 Inschrijving

Reserveer tijdig je deelname aan onze opleidingen om je plaats te verzekeren.
Online inschrijven kan makkelijk en snel op www.dminstitute.be.
Je kunt het inschrijfformulier ook opsturen naar DM Institute, Jo De Bruyn, Wijstraat 44, 9340 Lede of inschrijven per e-mail naar jo@dminstitute.be of bellen naar Jo De Bruyn op +32 (0)495 21 34 05.
Na ontvangst van je inschrijving sturen wij je een bevestiging van je inschrijving en een factuur.

Betaling

Het inschrijvingsgeld dient vooraf betaald te zijn op het rekeningnummer vermeld op de factuur.

Annulatie

Cursist wenst te annuleren

Annulatie kan via e-mail jo@dminstitute.be en dit tot ten laatste 1 week voordat de cursus van start gaat. In dat geval wordt het cursusgeld terugbetaald. Je kan je ook altijd laten vervangen door een collega. Bij latere annulatie of bij afwezigheid wordt het cursusgeld niet terugbetaald.

DM Institute wenst te annuleren

Door onvoorziene omstandigheden kan DM Institute genoodzaakt zijn een cursus te annuleren, het programma of de locatie te wijzigen. In geval van annulatie, zal het volledige inschrijvingsbedrag aan de cursist worden terugbetaald. De cursist maakt geen aanspraak op een schadevergoeding.

Privacy

Je adresgegevens worden opgenomen in het adressenbestand van het DM Institute voor administratief gebruik.
In overeenstemming met de wet op de bescherming van de privacy van 8 december 1992, heb je recht op inzage en correctie van dit bestand.
Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan het DM Institute, Wijstraat 44, 9340 Lede en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan je gratis een geschreven overzicht krijgen van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens.
Je persoonlijke gegevens worden je meegedeeld uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag.